top of page
<

winkelen

Wielewaal

Hoogeveen

>

Herstructurering van een winkelcentrum uit de zestiger jaren. Door diverse ingrepen in de buitenruimte en de bebouwing krijgt het centrum een begin, een eindpunt en een centraal hart. Met extra aandacht voor de overgang tussen de verschillende functies leidt functiemenging in het gebied tot een extra impuls in plaats van onoverzichtelijkheid.

in opdracht van: Hanzevast Development B.V., Groningen

programma: herinrichting buitenruimte, uitbreiding supermarkten, vervangen gevels en luifels

constructeur: SWINN, Gouda

bottom of page